Ratek_Flirt


Rautatietekninen Osakeyhtiö RATEK harjoittaa teknistä kauppaa ja konsultointia yrityksille. RATEK edustaa useita ulkomaisia valmistajia Suomessa ja myös Virossa. Painopistealueemme on rautatietekniikassa, mutta palvelemme ja myymme tuotteita myös kunnallistekniselle sektorille, sekä maanteiden, lentokenttien, satamien, teollisuuslaitosten, jne. kunnossapitoon.

RATEK omaa vahvan teknisen tuntemuksen , minkä ansoista tarjoamme asiakkaille pelkän kaupan rutiinisuorituksen lisäksi myös teknistä neuvontaa, suunnittelua, huoltokonsultaatiota ja ongelmanratkaisuja.
Päämiehillemme voimme samoin tarjota markkinoinnin lisäksi myös teknisiä palveluja, kuten takuuhuoltojen järjestämistä ja suorittamista, viranomaishyväksyntöjen hakemista sekä tyyppikokeiden järjestämistä sekä valvomista.
Teknisen kaupan ja siihen liittyvien palvelujen lisäksi teemme myös projektiluontoisia toimeksiantoja sekä hydrauli-, paineilma- sekä ohjausjärjestelmiä teollisuuteen ja kuljetusalalle.  Olemme erikoistuneet mm. junien jarrujärjestelmien testausjärjestelmiin, paineilmatuottojärjestelmiin sekä moottoriohjausjärjestelmiin.
RATEKin henkilöstöllä on pitkä kokemus toimimisesta rautatiealalla ja teknisen kaupan toimialalla. Kehitämme osaamistamme ja menetelmiämme jatkuvasti tavoitteena pitää yllä osaaminen tällä alalla, jossa leimaa-antavina piirteinä ovat jatkuva tekninen kehitys sekä määräysten nopea muuttuminen.