RATEKin valmistamilla jarrujenkoettelulaitteilla voidaan suorittaa tavara- ja matkustajajunien jarrujen koettelu automaattisesti ja kauko-ohjatusti.

Jarrujenkoettelulaite nopeuttaa vaunujen ja vetureiden kiertoa sekä tehostaa henkilöstöresurssien käyttöä.

RATEKin uusimman polven jarrujenkoettelulaitteistot on varustettu älypuhelinsovelluksella, joka mahdollistaa jarrujenkoettelun helposti ratapihalla muutamalla näytön hipaisulla. Tietysti myös PC-käyttöliittymä on saatavilla.

Jarrujenkoettelulaite on skaalautuva järjestelmä, pienimmät yksiköt voivat olla parin raiteen järjestelmiä, ja suurimmissa on useita kymmeniä raiteita.

Suoritamme myös jarrujenkoettelulaitteiden huollot.

Lisätietoja Teijo Saalasti 010 439 5401.

Ratek_jarrujenkoetteluKuvassa jarrujenkoettelulaite matkustajavaunuja varten.

Ratek_paineilmakeloja_kaappeineen
Ratek toimittaa myös paineilmakeloja kaappeineen ratapihoille. Kelat voivat olla myös tällaisessa kaapissa, joka helpottaa huoltoa ja parantaa työskentelyergonomiaa.