Ratek_Voith_logo

 

VOITH Turbo Gmbh valmistaa mm. seuraavia rautatiekaluston komponentteja:

-Akselinkäyttölaitteet

-Nivelakselit

-Jäähdyttäjät

-Hydrodynaamiset vaihteistot ratatyökoneisiin, dieselmoottorijuniin ja vetureihin

-Sähkömekaaniset käytöt, taajuusmuuttajakäytöt

-Kaikkien edellämainittujen huolto ja korjaukset

Lisätiedot: Sami Haikala